Καλλιτεχνικό τυπογραφείο
είδη γάμου - βάπτισης

Δ/νση: Σόλωνος 109 - Αθήνα
Τηλ.: 210-3819413
Τηλ./FAX: 210-3821941
ΤΚ: 106 78

Προσκλητήρια γάμου Χειροποίητα - Ειδικές κατασκευές

Κωδ.: 5530 (18,5χ13,5)
Κωδ.: Γ2-147/14 (21 Χ 15)
Κωδ.: 5538c (19x13.5)
Κωδ.: Γ1-109/7 (9.5 Χ 26)
Κωδ.: Γ2-123/2 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1634 (15χ21)
Κωδ.: ΛΓ05 (34 χ 7.5)
Κωδ.: Γ1-100/1 (17.5 Χ 25)
Κωδ.: Χ26/28 (27χ19)
Κωδ.: Γ2-135/8 (9.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1650 (14χ17)
Κωδ.: Γ1-1013/20 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: 5433 (28χ21,5)
Κωδ.: CΓ1629 (15,7x20)
Κωδ.: Γ2-149/15 (15 Χ 21)
Κωδ.: Γ1-110/7 (9.5 Χ 26)
Κωδ.: Γ2-127/4 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1635 (14,5χ22)
Κωδ.: Γ1-1005/15 (9.5 Χ 25.5)
Κωδ.: Χ26/29 (27χ19)