Καλλιτεχνικό τυπογραφείο
είδη γάμου - βάπτισης

Δ/νση: Σόλωνος 109 - Αθήνα
Τηλ.: 210-3819413
Τηλ./FAX: 210-3821941
ΤΚ: 106 78

Προσκλητήρια γάμου Κλασσικά - Ρομαντικά

Κωδ.: 3554 (16Χ23)
Κωδ.: CΓ1654 (11χ24)
Κωδ.: 2252/206 (27 Χ 13.5)
Κωδ.: Vintage12 (16,8χ12)
Κωδ.: 2409/219 (11.5 Χ 16.5)
Κωδ.: CΓ1619 (14,5χ20,5)
Κωδ.: CΓ1633 (16x16)
Κωδ.: 5340 (15.5 χ 15.5)
Κωδ.: 2706 (22,5x10 κλειστό - 22,5χ27 ανοιχτό)
Κωδ.: 2354/142 (16.7 Χ 29)
Κωδ.: 3695 (15,5χ15,5)
Κωδ.: 3526/125 (16.5 Χ 16.5)
Κωδ.: CΓ1644 (2,5χ12)
Κωδ.: 2207/236 (27 Χ 13.5)
Κωδ.: Vintage02 (16,8χ12)
Κωδ.: 2786 (25Χ9)
Κωδ.: 2389/216 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1607 (17,5χ12,5)
Κωδ.: 3564 (28 Χ 21)
Κωδ.: CΓ1655 (16χ23)
Κωδ.: 2258/140 (27 Χ 13.5)
Κωδ.: Vintage13 (16,8 χ 12)
Κωδ.: 2411/133 (13 Χ 19)