Καλλιτεχνικό τυπογραφείο
είδη γάμου - βάπτισης

Δ/νση: Σόλωνος 109 - Αθήνα
Τηλ.: 210-3819413
Τηλ./FAX: 210-3821941
ΤΚ: 106 78

ΒΚ2173Α/37 (21Χ10,5)

ΒΚ2173Α/37 (21Χ10,5)
Περιγραφή:
Προσκλητήρια βάπτισης με θέμα ναυτικό, μεσυρταρωτή θήκη, από μέταλχαρτιά σε θήκη και κάρτα.