Καλλιτεχνικό τυπογραφείο
είδη γάμου - βάπτισης

Δ/νση: Σόλωνος 109 - Αθήνα
Τηλ.: 210-3819413
Τηλ./FAX: 210-3821941
ΤΚ: 106 78

Προσκλητήρια γάμου Χειροποίητα - Ειδικές κατασκευές

Κωδ.: 5537c (19χ13.5)
Κωδ.: Γ1-1004/14 (9.5 Χ 25.5)
Κωδ.: 3638 (27χ9,5)
Κωδ.: Γ1-106/5 (18.5 Χ 21.5)
Κωδ.: 5529 (18,5χ13,5)
Κωδ.: Γ2-125/3 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1638 (18,5x13,5)
Κωδ.: Γ2-142/12 (10.5 Χ 20)
Κωδ.: 5538c (19x13.5)
Κωδ.: Γ1-1003/13 (9.5 Χ 25.5)
Κωδ.: 3639 (27χ9,5)
Κωδ.: Γ1-107/6 (15 Χ 20)
Κωδ.: 5530 (18,5χ13,5)
Κωδ.: Γ2-124/2 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1642 (15x15)
Κωδ.: Γ2-144/13 (10.5 Χ 20)
Κωδ.: Κορνίζα (22.5χ16.5)
Κωδ.: 3563 (18.5 Χ 36)
Κωδ.: Γ1-1008/18 (14.5 Χ 14.5)