Καλλιτεχνικό τυπογραφείο
είδη γάμου - βάπτισης

Δ/νση: Σόλωνος 109 - Αθήνα
Τηλ.: 210-3819413
Τηλ./FAX: 210-3821941
ΤΚ: 106 78

Προσκλητήρια γάμου Χειροποίητα - Ειδικές κατασκευές

Κωδ.: CΓ1636 (22χ12)
Κωδ.: Γ2-141/12 (10.5 Χ 20)
Κωδ.: e2176 (16x16)
Κωδ.: ΛΓ05 (34 χ 7.5)
Κωδ.: Γ1-100/1 (17.5 Χ 25)
Κωδ.: Χ26/29 (27χ19)
Κωδ.: Γ1-104/3 (17 Χ 25)
Κωδ.: 3692 (21χ10)
Κωδ.: Γ2-123/2 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1637 (14,5x21)
Κωδ.: Γ2-140/11 (10.5 Χ 20)
Κωδ.: 5448s (16χ16)
Κωδ.: Γ1-1005/15 (9.5 Χ 25.5)
Κωδ.: X35 Δαντέλα ( 17 χ 23)
Κωδ.: Γ1-103/3 (17 Χ 25)
Κωδ.: 3698 (20χ14,5)
Κωδ.: Γ2-127/4 (14.5 Χ 14.5)
Κωδ.: CΓ1638 (18,5x13,5)
Κωδ.: Γ2-142/12 (10.5 Χ 20)
Κωδ.: 5537c (19χ13.5)